Vaše privátne dáta mám na saláme. Nerobím s nimi nič,
okrem (voliteľne) šifrovanej komunikácie so servermi nyx.cz a 
im prislúchajúcich API. Čo je na fungovanie tejto aplikácie POTREBNÉ,
ak s tým nesúhlasíte, chodte do riti a odinštalujte si appku.
Sú to vaše dáta a robte si snimi čo chcete, tento statement
slúži pre úchylné účely GDPR. 
Pokračujeme ako predtým.
Ďakujem.

Your private data is NOT valuable to me. I don't do anything
with them except (optionally) encrypted communication with nyx.cz servers
and their respective APIs. Which is IMPORTANT for this particular application,
if you don't accept this statement, go fuck yourself and uninstall the app.
They are your data and you can do whatever you want with them.
This statement is just for idiotic GDPR rules.
We can continue as before.
Thank you.